Contributie 2023-2024

Kleuters vanaf 3 jaar
€ 145,00
Recreatief gym/turnen groep 3/4 *
€ 150,00
Recreatief gym/turnen groep 5 t/m 8 + VO *
€ 150,00
Dames recreanten + conditietraining
€ 204,00
Selectie turnen 1x (maandag, verplichte training)
€ 263,00
Selectie turnen 2x (maandag en zaterdag)
€ 440,00
Wedstrijdkosten incl. turnpakje selectie turnen
€ 64,00
Doorstromingswedstrijden worden bij deelname in rekening gebracht
€ 15,00 per wedstrijd
Turnen Jong Talenten *
€ 182,00
Wedstrijdkosten incl. turnpakje jong talenten
€ 15,00
Aerial Dancing vanaf 9 t/m 15 jaar**
€ 164,00
Aerial Dancing 16 jaar en ouder
€ 216,00
Inschrijfgeld nieuwe leden
€ 8,00
Administratiekosten te laat opzeggen lidmaatschap
€ 35,00
(*) Het is niet meer mogelijk om naast het selectie turnen gratis mee te turnen met recreatief turnen op dinsdag. Wij rekenen daar voortaan een bedrag voor van:
€ 40 per lid per seizoen voor de leden die 2 of 3x per week selectie turnen
€ 62 per lid per seizoen voor de leden die 1x per week selectie turnen en voor de jong talenten
(**) peildatum 1 januari (zie statuten artikel 5)

Omgangsregels

Binnen onze gymnastiekvereniging heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Gedacht kan worden aan het bewegen binnen onze vereniging, het aanleren van oefeningen, stoeien, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Ook worden er gemakkelijk opmerkingen gemaakt over de prestaties of het uiterlijk van een ander.

Gedragsregels

Omgangsregels kunnen gezien worden als algemene uitgangspunten voor gedrag. In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft Victor Gymsport Vereniging Obdam gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers, vrijwilligers en stagiairs, hierna te noemen begeleider, binnen onze vereniging. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.

Huishoudelijk reglement, privacy en AVG

Hieronder kunt u PDF documenten openen met daarin het huishoudelijk reglement, en de privacyverklaring.