Inschrijven

Het gymsport-seizoen loopt gelijk met het schooljaar. Het lidmaatschap van onze vereniging geldt jaarlijks voor een heel seizoen met stilzwijgende verlenging telkens voor een nieuw seizoen.

Als je lid wilt worden dan kan je onderstaand aanmeldingsformulier downloaden en ingevuld inleveren bij de trainster.

Zit uw kind bij de buitenschoolse opvang tijdens een gymsport-les? Overleg dan met de organisatie of zij mogelijkheden hebben om uw kind te halen en/of te brengen!

Afmelden

Bij afmelding dient u dit schriftelijk of per mail door te geven aan de ledenadministratie 1 maand vóór het einde van het seizoen. Bij tussentijdse stopzetting van het lidmaatschap wordt geen contributie terugbetaald.

Ledenadministratie

Erna Traa
Tjalk 18
1713 WX OBDAM

info@victor-obdam.nl